HomeBoekenCD
Tekst Dooden-dans


Maak een keuze hieronder:
Bladmuziek
Tekst Dooden-dans
Tekst SchotsenCD

De Manuscripten

Dooden-dans

Uit: Amsterdamse Minne-zuchjens, 1643

Stemme als begint

Voeght u aen de Krans Van ons Doodendans,
Overleefde Mans, Die kreupel gaen,
Stel u stockjes ree En u kruckjes mee,
Die u oude wee Ons wijsen aen,
Hippel homp, homp, homp, Met een dwarsse stomp,
Laet u oude romp Ons Rey versien1,
Yder stel hem rat, Met sijn ouwe gat,
En hy vat, nae de schat Die wy hem bien.

Ouwe Wijfjes kom, Hippel mee rondtom,
Slae de Ketel-trom, Tsa dob, dob, dob,
Tree al hinckend' aen, Laetje spin-tuygh staen,
Van u Tooverwaen2 En rijter op.
Schoor3 u bonte Rock Gheef u op de Stock,
Luy de swarte Klock In Plutoos Naem:
Onse gantsche Rey, Sal u doen gheley,
Onder d'Aerdt, daer de Waerdt U acht bequaem.

Muffe Jonghmans4, hey, Eer ons Dansse schey,
U berouwt gheley5 Begheeren wy,
Brengh ons nu 't ghemack Dat u troutje6 brack.
In de Leere-sack, Aen brockjes by,
Spoed' u loome tredt
Naer het doode bedt.
In de kringh gheset, Voor laet berouw:
Houwer vry wat plaets, Voorje ouwe maets,
Die de noodt, van de doodt Ons streckt een jou7

Kom al mee op 't lest en vervol de rest,
Ouwe Vrijsters, prest U aen ons zy,
Schoon u d' Aerdt ontseydt Alle vruchtbaerheydt,
Yder is bereyd, Wy staen u by:
Zoo u Maeghdom huylt En in kreuckjes8 pruylt,
Gheef ons watter schuylt, Wy smoorent uyt,
Hey! tsa wacker aen, Laet nu ommegaen
Onse rey, heeft gheley, Dus gaen wy uyt.

Veerder.

1) zich aansluiten bij onze rij
2) toverstok
3) til op
4) muffe ouwe vrijers
5) gezelschap in rouw
6) verloving
7) één der jouwen
8) rimpels


De tekst is gebaseerd op de Middeleeuwse afbeeldingen van dodendansen (o.a. Dörer), maar in feite is dit lied meer een parodie hier op. Het werd waarschijnlijk gezongen op bruiloften en partijen. Er werd daarbij gedanst rondom iemand die zich voor dood hield, waarna men al hossend en springend de feestruimte verliet.
Aan het eind van de tekst staat 'Veerder', hetgeen wij geïnterpreteerd hebben als een aansporing om verder te dansen. Helemaal fout, zoals bleek toen wij de inleiding van 'De Haarlemse Bloempjes' nog eens nalazen. Veerder was de zinspreuk van een anoniem gebleven rederijker-
Het derde couplet zingen wij niet. In 'Amsterdamse Minne-zuchjens' staat de melodie al genoteerd, Hanekuijk echter geeft een geweldig 'hinkend' (is het werkelijk 3/4?) tussenspel.